Изберете страница

Vogel’s PFA 9148 Модул за въртене за подови стойки PFF 1560 / PFA 9155

260.00лв.

Модулът за въртене PFA 9148 може да се използва за монтиране на
дисплей към подовата стойка PFF 1560 или стойката за фиксиран монтаж на пода
PFA 9155.
Той е част от модулна система, която ви позволява да създадете
свое собствено решение за монтаж на пода за дисплеи до 40 кг.
Ще трябва да използвате хоризонтален адаптер (PFB 34xx), в
зависимост от дисплея.

Въртене: До 128° (по 64° в посока)

<!–[if gte mso 9]>
DefSemiHidden=“false“ DefQFormat=“false“ DefPriority=“99″
LatentStyleCount=“371″>

UnhideWhenUsed=“true“ QFormat=“true“ Name=“heading 2″/>
UnhideWhenUsed=“true“ QFormat=“true“ Name=“heading 3″/>
UnhideWhenUsed=“true“ QFormat=“true“ Name=“heading 4″/>
UnhideWhenUsed=“true“ QFormat=“true“ Name=“heading 5″/>
UnhideWhenUsed=“true“ QFormat=“true“ Name=“heading 6″/>
UnhideWhenUsed=“true“ QFormat=“true“ Name=“heading 7″/>
UnhideWhenUsed=“true“ QFormat=“true“ Name=“heading 8″/>
UnhideWhenUsed=“true“ QFormat=“true“ Name=“heading 9″/>
Name=“index 1″/>
Name=“index 2″/>
Name=“index 3″/>
Name=“index 4″/>
Name=“index 5″/>
Name=“index 6″/>
Name=“index 7″/>
Name=“index 8″/>
Name=“index 9″/>
UnhideWhenUsed=“true“ Name=“toc 1″/>
UnhideWhenUsed=“true“ Name=“toc 2″/>
UnhideWhenUsed=“true“ Name=“toc 3″/>
UnhideWhenUsed=“true“ Name=“toc 4″/>
UnhideWhenUsed=“true“ Name=“toc 5″/>
UnhideWhenUsed=“true“ Name=“toc 6″/>
UnhideWhenUsed=“true“ Name=“toc 7″/>
UnhideWhenUsed=“true“ Name=“toc 8″/>
UnhideWhenUsed=“true“ Name=“toc 9″/>
Name=“Normal Indent“/>
Name=“footnote text“/>
Name=“annotation text“/>
Name=“header“/>
Name=“footer“/>
Name=“index heading“/>
UnhideWhenUsed=“true“ QFormat=“true“ Name=“caption“/>
Name=“table of figures“/>
Name=“envelope address“/>
Name=“envelope return“/>
Name=“footnote reference“/>
Name=“annotation reference“/>
Name=“line number“/>
Name=“page number“/>
Name=“endnote reference“/>
Name=“endnote text“/>
Name=“table of authorities“/>
Name=“macro“/>
Name=“toa heading“/>
Name=“List“/>
Name=“List Bullet“/>
Name=“List Number“/>
Name=“List 2″/>
Name=“List 3″/>
Name=“List 4″/>
Name=“List 5″/>
Name=“List Bullet 2″/>
Name=“List Bullet 3″/>
Name=“List Bullet 4″/>
Name=“List Bullet 5″/>
Name=“List Number 2″/>
Name=“List Number 3″/>
Name=“List Number 4″/>
Name=“List Number 5″/>

Name=“Closing“/>
Name=“Signature“/>
UnhideWhenUsed=“true“ Name=“Default Paragraph Font“/>
Name=“Body Text“/>
Name=“Body Text Indent“/>
Name=“List Continue“/>
Name=“List Continue 2″/>
Name=“List Continue 3″/>
Name=“List Continue 4″/>
Name=“List Continue 5″/>
Name=“Message Header“/>

Name=“Salutation“/>
Name=“Date“/>
Name=“Body Text First Indent“/>
Name=“Body Text First Indent 2″/>
Name=“Note Heading“/>
Name=“Body Text 2″/>
Name=“Body Text 3″/>
Name=“Body Text Indent 2″/>
Name=“Body Text Indent 3″/>
Name=“Block Text“/>
Name=“Hyperlink“/>
Name=“FollowedHyperlink“/>

Name=“Document Map“/>
Name=“Plain Text“/>
Name=“E-mail Signature“/>
Name=“HTML Top of Form“/>
Name=“HTML Bottom of Form“/>
Name=“Normal (Web)“/>
Name=“HTML Acronym“/>
Name=“HTML Address“/>
Name=“HTML Cite“/>
Name=“HTML Code“/>
Name=“HTML Definition“/>
Name=“HTML Keyboard“/>
Name=“HTML Preformatted“/>
Name=“HTML Sample“/>
Name=“HTML Typewriter“/>
Name=“HTML Variable“/>
Name=“Normal Table“/>
Name=“annotation subject“/>
Name=“No List“/>
Name=“Outline List 1″/>
Name=“Outline List 2″/>
Name=“Outline List 3″/>
Name=“Table Simple 1″/>
Name=“Table Simple 2″/>
Name=“Table Simple 3″/>
Name=“Table Classic 1″/>
Name=“Table Classic 2″/>
Name=“Table Classic 3″/>
Name=“Table Classic 4″/>
Name=“Table Colorful 1″/>
Name=“Table Colorful 2″/>
Name=“Table Colorful 3″/>
Name=“Table Columns 1″/>
Name=“Table Columns 2″/>
Name=“Table Columns 3″/>
Name=“Table Columns 4″/>
Name=“Table Columns 5″/>
Name=“Table Grid 1″/>
Name=“Table Grid 2″/>
Name=“Table Grid 3″/>
Name=“Table Grid 4″/>
Name=“Table Grid 5″/>
Name=“Table Grid 6″/>
Name=“Table Grid 7″/>
Name=“Table Grid 8″/>
Name=“Table List 1″/>
Name=“Table List 2″/>
Name=“Table List 3″/>
Name=“Table List 4″/>
Name=“Table List 5″/>
Name=“Table List 6″/>
Name=“Table List 7″/>
Name=“Table List 8″/>
Name=“Table 3D effects 1″/>
Name=“Table 3D effects 2″/>
Name=“Table 3D effects 3″/>
Name=“Table Contemporary“/>
Name=“Table Elegant“/>
Name=“Table Professional“/>
Name=“Table Subtle 1″/>
Name=“Table Subtle 2″/>
Name=“Table Web 1″/>
Name=“Table Web 2″/>
Name=“Table Web 3″/>
Name=“Balloon Text“/>

Name=“Table Theme“/>

Name=“List Paragraph“/>

Name=“Intense Quote“/>

Name=“Subtle Emphasis“/>
Name=“Intense Emphasis“/>
Name=“Subtle Reference“/>
Name=“Intense Reference“/>

UnhideWhenUsed=“true“ Name=“Bibliography“/>
UnhideWhenUsed=“true“ QFormat=“true“ Name=“TOC Heading“/>

Name=“Grid Table 1 Light Accent 1″/>

Name=“Grid Table 6 Colorful Accent 1″/>
Name=“Grid Table 7 Colorful Accent 1″/>
Name=“Grid Table 1 Light Accent 2″/>

Name=“Grid Table 6 Colorful Accent 2″/>
Name=“Grid Table 7 Colorful Accent 2″/>
Name=“Grid Table 1 Light Accent 3″/>

Name=“Grid Table 6 Colorful Accent 3″/>
Name=“Grid Table 7 Colorful Accent 3″/>
Name=“Grid Table 1 Light Accent 4″/>

Name=“Grid Table 6 Colorful Accent 4″/>
Name=“Grid Table 7 Colorful Accent 4″/>
Name=“Grid Table 1 Light Accent 5″/>

Name=“Grid Table 6 Colorful Accent 5″/>
Name=“Grid Table 7 Colorful Accent 5″/>
Name=“Grid Table 1 Light Accent 6″/>

Name=“Grid Table 6 Colorful Accent 6″/>
Name=“Grid Table 7 Colorful Accent 6″/>

<w_Ls

Изчерпан